Seurakunnalliset toimitukset

Avioliittoon siunaaminen:

Vihimme uskovia pareja kristilliseen avioliittoon. Vihkimisen edellytyksistä voi kysyä lisää seurakunnan työntekijöiltä. Vihkiminen tapahtuu sovitusti joko kirkossa, hääjuhlassa tai vihkiparin toivomuksesta nimettyjen todistajien läsnäollessa parin toivomassa paikassa.

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Esteettömyystodistus kannattaa hankkia vähintään kaksi kuukautta ennen häitä. Pastori haluaa tavata parin ennen avioliittoon siunaamista. Tässä tapaamisessa keskustellaan avioliitosta ja häistä.

Siviilivihkiminen tapahtuu maistraatissa, jossa päällikkö ja henkikirjoittaja toimittavat siviilivihkimisiä. Virka-aikana ja virkapaikalla suoritettava vihkiminen on maksutonta. Jos vihkivällä pastorilla on vihkilupa, siviilivihkimistä ei suoriteta.

Jos vihkiminen tapahtuu siviilivihkimisenä maistraatissa, voi seurakunnan pastori tai muu hääparin haluama sopiva henkilö suorittaa avioliiton siunaamisen hääjuhlassa tai muussa pienimuotoisemmassa tilaisuudessa. Tilavaraus on tehtävä hyvissä ajoin seurakunnan toimistoon silloin, kun hääjuhla pidetään seurakunnan tiloissa.

Hautajaiset:

Hautaus toimitetaan yleistä kristillistä hautaustapaa noudattaen. Seurakunnan jäsenen kuolemasta ilmoitetaan helluntaiseurakuntaan, sillä tämän tiedon saaminen on ainoastaan omaisten yhteydenpidon varassa.

Paras tapa hoitaa hautausjärjestelyt on ottaa yhteyttä hautaustoimistoon. Seurakunnan pastorit tai joku toinen omaisten hyväksi katsoma sopiva henkilö hoitaa hautaan siunaamisen. Siunaustilaisuus suunnitellaan yhteistyössä omaisten kanssa. Pastori voi auttaa musiikin ja kanttorin järjestämisessä. Jos muistotilaisuus pidetään seurakunnan tiloissa, siitä on tehtävä tilavaraus.

Kristillinen kaste:

Seurakunnassa noudatetaan raamatullista kastekäytäntöä, jonka mukaan se on tarkoitettu uskoontulleille Jeesuksen opetuslapsille. Kasteen edellytyksenä on henkilökohtainen usko Jeesukseen ja kristillisen elämäntavan vaaliminen. Kastetapana on upotuskaste. Kastettava liitetään samalla seurakunnan jäseneksi. Kasteelle pyrkijän on keskusteltava ns. kastekeskustelu ensin seurakunnan pastorin tai vanhimman kanssa.

Lapsen siunaaminen:

Sylilapsen siunaaminen tapahtuu joko seurakunnassa tai kodissa. Evankeliumeissa kerrotaan, kuinka Jeesus otti lapsia syliin ja siunasi heitä. Tämän esimerkin mukaisesti seurakunnan pastorit tai vanhimmat siunaavat sylilapset. Näin vanhemmat tunnustavat tarvitsevansa seurakunnan esirukousta, siunausta ja tukea lapsen kasvatuksessa.

Jos sylilapsen siunaaminen tapahtuu jumalanpalveluksen yhteydessä, siitä on sovittava etukäteen. Seurakunnan puolesta annetaan lahja ja siunaustodistus.

Kodin siunaaminen:

Asuinosoitteen muuttuessa voidaan pastoria tai muuta seurakunnan työntekijää tai vanhinta pyytää toimittamaan kodin siunaus tarkoituksena siunata perheen tai asukkaan elämää uudessa asuinympäristössä. Tilaisuuden kulku voi olla monenlainen sisältäen lauluja ja raamatunlukua. Päätarkoitus on kutenkin pyytää Jumalan siunausta ja varjelusta kodille ja sen asukkaille.

Kodin siunaus voi olla perheen juhla tai mukaan voi kutsua ystäviä ja naapureita.