Pienryhmät

Kutsumme seurakuntamme pienryhmiä soluiksi. Solut ovat n. 5-10 henkilön pienryhmiä, jotka kokoontuvat vähintään joka toinen viikko. Jokaisella seurakuntamme solulla on koulutuksen käynyt johtaja, joka vastaa solusta ja hänellä on seurakunnan valtuutus toimia solunjohtajana.

Seurakunnassamme toimii tällä hetkellä useita solua ja jokaisella solulla on jokin solulaisia yhdistävä tekijä, kuten käsityöt, moottoripyöräily, draama, sama ikäryhmä tai asuinalue. Ne ovat siis hyvin monimuotoisia, mutta kuitenkin sitoutuneita seurakunnan päämääriin.

Solut ovat seurakuntamme tärkeitä yksiköitä, joissa voi kokea todellista uskovien yhteyttä ja Jumalan läsnäoloa. Soluissa jaetaan elämää, rukoillaan ja opitaan tuntemaan Jumalaa ja Raamattua. Soluissa jokainen voi antaa ja saada tukea ja hänellä on solunjohtaja, joka tukee elämän eri tilanteissa.