Työmme kohteet

Seurakuntamme lähettäminä työskentelee useita henkilöitä erilaisissa lähetystehtävissä eri puolilla maailmaa. Osa heistä toimii ns. "teltantekijöinä". Teltantekijälähetystyöllä tarkoitetaan työmuotoa, jossa lähetystyöntekijä toimii lähetyskentällä toisen työnantajan palveluksessa joko omassa ammatissaan tai opiskelijana. Esikuvan tähän työmuotoon on antanut apostoli Paavali, joka oli ammatiltaan teltantekijä.

Seurakuntamme jäseniä osallistuu myös kehitysyhteistyötehtäviin esim. terveydenhoitoalan koulutustyössä Aasiassa.

Lappeenrannan helluntaiseurakunnalla on pitkät perinteet Venäjän lastenleiritoiminnassa. Edelleen seurakunnastamme osallistuu vuosittain vapaaehtoisia Venäjän Love for Kids- kesäleiritoimintaan.

Uudemman lähetyshaasteen tarjoaa lisääntyvä maahanmuutto. Siihen seurakuntamme pyrkii osaltaan vastaamaan kansainvälisen työn avulla (ks. Kansainvälinen työ).

Lähetystyötä on tehty tutuksi myös kaupunkimme asukkaille mm. lähetysnäyttelyiden avulla.