Uutiset

Turvallisuusohje

04.06.2020

LAPPEENRANNAN HELLUNTAISEURAKUNTA                            TURVALLISUUSOHJE                

ARMILANKATU 31

53100 LAPPEENRANTA              25.5.2020                                                              

1. Tämä Lappeenrannan helluntaiseurakunnan turvallisuusohje korona-ajalle sisältää toimintaohjeet hengellisten tapahtumien järjestämiseksi turvallisesti Lappeenrannan helluntaiseurakunnan rukoushuoneella, osoitteessa Armilankatu 31.

2. Turvallisuusohje on tehty Aluehallintoviraston (AVI) 19.5.2020 antaman tiedotteen vaatimusten perusteella. Viranomaisten antaman ohjeen mukaan seurakuntien jumalanpalveluksia voidaan järjestää sisätiloissa alle 500 henkilölle, mikäli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 14.5.2020 antamaa ohjetta koronaviruksen tartuntojen ehkäisemiseksi kyetään paikallisesti noudattamaan. THL:n ohje on tämän turvallisuusohjeen liitteenä. Ohjetta noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää.

3. Riskiarviona voidaan todeta, että riski ihmisten sairastumiseksi tilaisuuksiemme aikana on vähäinen. Etelä- Karjala on toistaiseksi säästynyt epidemialta. Yksittäisiä sairastumisia on toki ollut 25.5.2020 mennessä 19 kpl. Suurimman riskin muodostavat ihmiset, jotka kantavat virusta oireettomina ja tulevat alueelta, jossa tautia esiintyy enemmän (esim. turistit Uudeltamaalta) ja joita järjestyksenvalvojamme eivät henkilökohtaisesti tunne. Tämän riskin minimoimiseksi ulko-ovelle laitetaan kirjallinen muistutus siitä, että tilaisuuteen saa tulla ainoastaan terveenä, oireettomana ja ilman tietoista korona-altistumista.

4. Turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Suurissa tapahtumapaikoissa voi olla samanaikaisesti useampia pieniä henkilöryhmiä, jotka eivät ole lähikontaktissa keskenään.

Tästä syystä rukoushuone on jaettu tilaisuuksien ajaksi viiteen (5) eri sektoriin (alakerta 2, yläkerta 2 ja ruokasali), joissa on teipillä merkityt paikat (2,5 m välein) turvavälien täyttymiseksi. Istuminen muualla kuin merkityillä paikoilla on kielletty. Järjestyksenvalvojat yhdessä kokousvastuussa olevan henkilöstön kanssa vastaavat siitä, että ihmiset ohjataan istumaan vain merkityille paikoille.

Suuressa salissa on yhteensä 73 teipillä merkittyä paikkaa, joista 17 on perhepaikkoja (merkitty P-kirjaimella). Perhepaikalla voi istua 1 – 4 henkeä tarpeen mukaan.

Mikäli ison salin tila ei riitä, voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön myös ruokasali. Ruokasaliin voidaan ottaa maksimissaan 30 henkilöä turvavälien täyttymiseksi. Tilaisuus näytetään ruokasaliin videotykin kautta.

Kokouksessa palveleva henkilöstö istuu lavalla koko tilaisuuden ajan turvavälit huomioiden.

5. Järjestyksenvalvojia pyritään asettamaan vähintään kaksi (2) Jumalan kohtaamisen iltoihin sekä sunnuntain tilaisuuksiin. Järjestyksenvalvojien esimiehenä toimii Tuomo Vesterinen.

6. Koronavirus leviää pisaratartuntana ja aiheuttaa hengitystie-infektion, jonka oireina voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Yleisötilaisuuteen ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä suositellaan välttämään lähikontakteja, joten heidän osallistumistaan julkisiin tilaisuuksiin ei voida suositella. Mikäli heitä tilaisuuteen saapuu, on turvaväleistä pidettävä erityistä huolta.

7. Tilaisuuteen saavutaan ja siitä poistutaan vain yhdestä ovesta, ristin alta. Ovella on järjestyksenvalvoja, joka valvoo tulijoita ja antaa tarvittavia ohjeita. Jokainen tulija on velvollinen pesemään kätensä käsidesillä, mikäli hänellä ei ole kertakäyttöhanskoja käsissään. Järjestyksenvalvoja vastaa siitä, että käsidesiä myös käytetään.

8. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Tilaisuuksissa ei siis kätellä tai halata.  Ihmiset ohjataan välittömästi istumaan saliin merkityille paikoilla. Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, on muistutettava ihmisiä turvavälien säilymisestä. Tästä syystä kokouksesta poistutaan kokouksen johtajan ohjeiden mukaan yksi salin sektori kerrallaan. WC- tiloissa on pyrittävä siihen, että asiointi käymälätiloissa tapahtuu vain kaksi (2) henkilöä kerrallaan.

9. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja, joten käsien puhtaudesta on pidettävä huolta. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään käytön jälkeen roskiin. Jos nenäliinaa ei ole, suojataan suu kyynärtaipeella.

10. Ehtoollinen järjestetään siten, että jokaisen salin sektorin etuosaan laitetaan pöytä, jossa on valmiina sekä viini, että leipä etukäteen annosteltuna muovipikareihin. Ehtoollinen siunataan normaaliin tapaan. Sen jälkeen ihmiset noutavat eri käskystä rivi kerrallaan oman sektorinsa pöydältä välineet itselleen. Tässä vaiheessa on korostettava turvavälien säilymistä. Ehtoollinen nautitaan johdetusti yhdessä. Astiat palautetaan salin ovella oleviin roska-astioihin kokouksesta poistuttaessa.

11. Kolehti kerätään siten, että tilaisuudesta poistuttaessa annetaan oma lahja salin ovella olevaan keräysastiaan.

12. Salin lastenhuoneeseen saa mennä kolme (3) aikuista kerrallaan pienten lasten kanssa.

13. Pisaratartuntojen ehkäisemiseksi kuorolaulua ja yhteislaulua pyritään välttämään, eikä rukouspalvelua järjestetä.

14. Siivoamisessa on huomioitava se, että käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta voi tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Seurakunnassa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita (https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen). Erityisen tärkeää on niiden pintojen pyyhkiminen, jotka sijaitsevat paikoissa, joissa kävijöitä on runsaasti.

15. Ruokajakelussa on ruoan jakajilla oltava hengityssuojaimet.

16. THL:n ohjeessa todetaan, että tapahtumanjärjestäjällä on oltava (mikäli mahdollista) tieto siitä, keitä tilaisuuteen on osallistunut mahdollisten tartuntaketjujen selvittämistä varten. Seurakunnassa ei kuitenkaan ole tarpeen kerätä ihmisten nimiä tai valokuvata yleisöä. Tilaisuuden alussa voidaan kehottaa ihmisiä tarkistamaan ja painamaan mieleensä kuka viereisellä paikalla istuu. Tämä auttaa tarvittaessa selvittämään keitä paikalla on ollut.

17. Seuranta. Turvallisuuspäällikkö Mika Turunen ja järjestyksenvalvojien esimies Tuomo Vesterinen valvovat tämän ohjeen noudattamista.

18. Tämä ohje on hyväksytty käyttöön Lappeenrannan helluntaiseurakunnan vanhimmiston kokouksessa 3.6.2020 ja se on voimassa niin kauan, kunnes aluehallintovirasto purkaa koronarajoitteet.

Mika Turunen                                                                                   

Turvallisuuspäällikkö

04.06.2020Turvallisuusohje
30.01.2021Библейский час на русском языке 3.2.2021
14.04.2020Seuraa Jumalanpalveluksia suorina Live-lähetyksinä tai katso videotallenteita